Vaiko priėmimo į įstaigą tvarka

 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2008-12-29 Sprendimas Nr. T1-532 „Dėl vaikų priėmimo į Telšių rajono savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ →  parsisiųsti

 

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka → parsisiųsti