Mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarka

2019 m. rugsėjo 26 d. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS NR. T1-337
„DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-360 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO → parsisiųsti

Informuojame, kad vadovaujantis 2017-12-27 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-341, pasikeitė Mokesčio dydis už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose. Naujas mokesčio dydis už maitinimą skaičiuojamas ugdymo įstaigai pasirašius naują  maitinimo sutartį. Ankstesnė sutartis su maitintoju galiojo iki 2018 m. vasario 18 d. Todėl pakeistas mokesčio dydis už vaikų maitinimą  bus taikomas nuo 2018 m. vasario 19 d.  → parsisiųsti

 

Telšių rajono savivaldybės 2015-12-28 Sprendimas Nr. T1-360 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ →  parsisiųsti

 

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašas, 2016 m. → parsisiųsti