Teisės aktai

Dėl LR vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480  „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo →  parsisiųsti

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka → parsisiųsti

Mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašas → parsisiųsti

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės → parsisiųsti

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės → parsisiųsti