Komisijos, tarybos

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“  veiklą organizuojančios ir veikiančios tarybos, komisijos, darbo grupės  → parsisiųsti