Atributika

       „ŽEMAITUKO” HIMNAS

Mūs darželis žalias „Žemaitukas”
Lyg palaima švyti Telšiuose
Saulės spindulėliais tarsi pūkas
Sklando meilės ir žinių dvasia.

 

Šypsos mūsų „Žemaitukas”
Masčio ežero krante –
Lyg žiedai svajonės sukas
Ekologijos dvasia.

 

Šokių ir dainų spalvingoj pynėj
Išsisklaido debesys vargų
Pagarba ir supratimas žymi
Kad kiekvienas esam tarp draugų

 

Šypsos …

 

Kiekvienam po saulės spindulėlį
Meilės ir gerumo verpete
Ir kiekvieną šiek tiek pakylėti
Mūsų šūkis šių dienų sraute.

 

Žodžiai: Z. Budrienės