Viešieji pirkimai

   Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas  nustato viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo tvarką Perkančiojoje organizacijoje. Atlikdama pirkimus ir vykdydama pirkimo sutartis Perkančioji organizacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais ir Perkančiosios organizacijos priimtais teisės aktais.

 

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas → parsisiųsti

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo įsakymas → parsisiųsti