Planavimo dokumentai

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ 2020 m. veiklos planas → parsisiųsti

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ 2019 m. veiklos planas → parsisiųsti

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ 2019-2021 m. strateginis veiklos planas → parsisiųsti

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ 2018 m. veiklos ataskaita →parsisiųsti

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ 2018 m. veiklos planas → parsisiųsti

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ 2017 m. veiklos planas → parsisiųsti

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ ikimokyklinio ugdymo programa „Žemaituko metai“ → parsisiųsti
Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ veiklos ataskaita 2016 → parsisiųsti
Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ 2016 m. veiklos planas → parsisiųsti
Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ 2016-2018 strateginis planas → parsisiųsti
Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ vidaus tvarkos taisyklės → parsisiųsti

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ vadovo metų veiklos ataskaita → parsisiųsti