Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ finansinių ataskaitų aiškinamieji raštai:

2018 m. III ketvirtis → parsisiųsti

2018 m. II ketvirtis → parsisiųsti

2018 m. I ketvirtis → parsisiųsti

 

2017 m. IV ketvirtis → parsisiųsti

2017 m. III ketvirtis → parsisiųsti

2017 m. II ketvirtis → parsisiųsti

2017 m. I ketvirtis → parsisiųsti

 

2016 m. IV ketvirtis → parsisiusti

2016 m. III ketvirtis → parsisiųsti

2016 m. II ketvirtis → parsisiųsti

2016 m. I ketvirtis → parsisiųsti