Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ finansinių ataskaitų aiškinamieji raštai:

2020 m. IV ketvirtis→ parsisiųsti

2020 m. III ketvirtis→ parsisiųsti

2020 m. II ketvirtis→ parsisiųsti

2020 m. I ketvirtis→ parsisiųsti

 

2019 m. IV ketvirtis  → parsisiųsti

2019 m. III ketvirtis  → parsisiųsti

2019 m. II ketvirtis → parsisiųsti

2019 m. I ketvirtis→ parsisiųsti

 

2018 m. IV ketvirtis → Parsisiųsti

2018 m. III ketvirtis → parsisiųsti

2018 m. II ketvirtis → parsisiųsti

2018 m. I ketvirtis → parsisiųsti

 

2017 m. IV ketvirtis → parsisiųsti

2017 m. III ketvirtis → parsisiųsti

2017 m. II ketvirtis → parsisiųsti

2017 m. I ketvirtis → parsisiųsti

 

2016 m. IV ketvirtis → parsisiusti

2016 m. III ketvirtis → parsisiųsti

2016 m. II ketvirtis → parsisiųsti

2016 m. I ketvirtis → parsisiųsti