Visuomenės sveikatos specialistas

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Danutės Normantienės, vykdančios sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje „Žemaitukas“

DARBO LAIKAS

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio  8.00 – 14.30

Penktadieniais  8.00 – 12.30

Pietų pertrauka  11.30 – 12.00

 

Pagrindinis visuomenės sveikatos specialistės veiklos tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su lopšelio-darželio bendruomene.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė:

 • Organizuoja įstaigos bendruomenės švietimą, kaupia ir skleidžia informacinę metodinę medžiagą, sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos klausimais veda vaikams sveikatingumo valandėles.
 • Atsakinga už vaikų maitinimo organizavimą ir derina vaikų maitinimo valgiaraščius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Rengia sveikatos stiprinimo prevencinių priemonių planą mokslo metams, inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir vertinant vaikų sveikatos stiprinimo programas, fizinių vaikų normatyvų vykdymą, pagalbą organizuojant ekskursijas, išvykas.
 • Prižiūri vaikų grūdinimosi organizavimą, tikrina vaikų asmens higieną, vertina asmens higienos reikmenų priežiūrą, prižiūri pirmosios pagalbos rinkinių komplektavimą įstaigoje.
 • Vykdo infekcinių ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktiką.
 • Suteikia pirmąją pagalbą, pagal darbuotojų kompetenciją teikti pirmąją medicinos pagalbą pavojingų būklių, nelaimingų atsitikimų atvejais.
 • Bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis sveikatos stiprinimo klausimais.
 • Dalyvauja įstaigos administracijos ir teisėtų vaiko atstovų susirinkimuose kur pateikia informaciją apie problemas, susijusias su vaikų sveikatos saugojimu ir stiprinimu bei veiklos planavimu.
 • Prižiūri darbuotojų pirmosios pagalbos bei privalomos higienos įgūdžių programos atestaciją, kontroliuoja darbuotojų profilaktinį sveikatos patikrinimą.
 • Informuoja įstaigos administraciją apie nustatytas maisto gaminimo proceso neatitiktis, siūlo priemones joms pašalinti, bei kontroliuoja pažeidimų šalinimą.
 • Tikrina ir vertina įstaigos patalpų valymo kokybę.
 • Atsakinga už socialiai remtinų vaikų maitinimo organizavimą, dokumentacijos pildymą, teisės aktų nustatyta tvarka.