Švietimo pagalbos specialistas

Lopšelyje-darželyje „Žemaitukas” dirba logopedė Vilma Lukošienė.

DARBO LAIKAS

Pirmadieniais ir antradieniais  8.00 – 17.00

Trečiadieniais 8.00 – 15.00

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

 

Pagrindinis logopedo tikslas – rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija.

Logopedė:

  • Įvertina vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus, sudaro kalbos ugdymo individualias ir bendrąsias programas.
  • Komplektuoja vaikų grupes, organizuoja grupines, pogrupines ir individualias logopedines pratybas, lavinančias sutrikusios kalbos ir komunikacijos funkcijas.
  • Bendradarbiauja su Telšių rajono pedagogine psichologine tarnyba.
  • Bendradarbiauja su auklėtojomis, tėvais, konsultuoja juos dėl kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo.
  • Ruošia ir kaupia metodines ir vaizdines priemones, naudoja naujausias kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, taiko jas darbe.

 

Lopšelio-darželio logopedė pirmininkauja įstaigos taryboje ir dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.