Neformalusis ugdymas

 

Lopšelyje-darželyje  neformaliojo švietimo, papildančio vaikų ugdymą, paslaugas teikia:

  1. Šokių būrelio vadovas Deivydas Račkauskas
  2. Dailės būrelio vadovė Giedrė Slavinskienė
  3. Sporto būrelio vadovas Vijūnas Vasiliauskas
  4. Anglų k. būrelio vadovė Rimantė Norvydienė