Informacija apie lopšelio-darželio veiklos organizavimą nuotoliniu būdu bei kontaktai, kuriais galima gauti pagalbą ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams.

     Gerbiami Tėveliai, Telšių lopšelio-darželio ,,Žemaitukas“ darbuotojai, norime Jus informuoti apie mūsų įstaigos darbą, dėl įvesto visoje šalyje karantino.

       Vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės nutarimu, Telšių lopšelis-darželis ,,Žemaitukas“ nuo 2020 m. kovo 30 d. iki kol bus paskelbta karantino pabaiga Lietuvoje vykdys ugdymą nuotoliniu būdu. Nevykdomas ugdymo procesas ir ribojamas paslaugų teikimas bei tiesioginis kontaktas su klientais (vaikų tėvais, paslaugų teikėjais ir kitais interesantais).

      Susisiekti su įstaigos administracija prašytume Jums patogiu nuotoliniu būdu (telefonu arba el. paštu).

      Informacija nuotoliniu būdu teikiama: tel. (8~444) 32775 arba el. paštu: ld.zemaitukas@gmail.com

      Linkiu šiuo laikotarpiu visiems ramybės, sveikatos, susiklausymo, o pedagogams ir tėveliams kūrybiškumo ir gražaus bendravimo.

Direktorė Edita Andrijauskienė

KALBOS IR KALBĖJIMO DIENOS

         Darželyje prasideda „Kalbos ir kalbėjimo dienos“, mes jas skiriame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui, Kovo 11-ąjai! Nuo mažų dienų turime skatinti pačius mažiausius, kuo daugiau kalbėti, turtinti savo kalbą gražiais žodeliais, nes tai gimtosios kalbos ateitis, visos mūsų tautos ateitis.

       Darželyje vyks nemažai renginių skirtų vaikų kalbos ugdymui ir puoselėjimui. Pirmieji – „Pelėdžiukų“ grupės bendruomenė! Susirinkę į salę jie statė „Kalbos namelį“. Visi prisidėjo prie namelio statybos –  Rugilės mama Lina, Nojaus tėvelis Audrius, Alano močiutė Adelė sekė pasakas, vaikai deklamavo, šoko, dainavo, piešė, mynė mįsles. Mokytojos Zitos sumanymas išsiplėtojo į smagią popietę! Be kalbos būtų liūdna gyventi – nusprendė vaikai.

 Direktorės pavaduotoja ugdymui Ramutė Gruzbarzdienė.

 

ŠVENTĖME VASARIO 16-ĄJĄ

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai, neišskiriant ir pačių mažiausiųjų. Norėdami paminėti šią svarbią datą, šventiškai pasipuošėme salę ir darželio langus, surengėme vaikų piešinių parodą. Apsirengę tautiniais rūbais ir Trispalvės spalvų atributais, sugužėjome į darželio salę.

Vaikai išklausė Lietuvos himną, dainavo dainas, šoko, deklamavo eilėraščius. Į svečius buvome pasikvietę Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės kovinio būrio vadą Tomą Lekavičių. Jis pamokė vaikus „kariškai“ pasisveikinti, parodė ginklus ir leido juos „išbandyti“. Kariūnas sakė, kad šauliai visada pasiruošę ginti mūsų šalį, jei iškiltų pavojus. Vaikams šventė labai patiko.

Mes, pedagogės, skatiname vaikus domėtis gimtosios šalies istorija, ugdome meilę Lietuvai, gimtinei – šaliai, kurioje gimėme ir gyvename.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Gruzbarzdienė

DĖL 2% PARAMOS SKYRIMO

Dėkojame Jums, kad kasmet remiate mūsų lopšelį-darželį skirdami 2% paramą, kviečiame ir šiemet padėti mums įsirengti naujas lauko edukacines erdves (kviečiame apsilankyti mūsų Facebook paskyroje ir pasižiūrėti reklaminį filmuką).

Norintiems pradžiuginti mus:                                                                                                                                                      paramos sąskaitos Nr. LT734010042800663772, paramos gavėjo kodas -191553054.

 

DANTUKŲ MIESTELIS

   Sveiki  dantys – tai žmogaus sveikata, gera savijauta ir grožis. Atvira, plati šypsena ir balti kaip perliukai dantys puošia, patraukia kiekvieno dėmesį ir maloniai nuteikia aplinkinius. Kad išsaugoti sveikus dantis, reikia turėti žinių apie jų saugojimą.

   Mūsų darželyje sausis – sveikų dantukų mėnuo! Šias metais įgyvendindami projektą „Dantukų miestelis“ stengėmės išmokyti vaikučius rūpintis savo dantukais, išugdyti tam reikalingus įgūdžius. Pasitelkdami žaidybinius elementus, linksmą personažą, kuris patrauktų vaikų dėmesį, įdomią vaikams praktinę veiklą – siekėme projekto uždavinių.  „Dantukų fėja“ (mokyt. Gintarė) lankėsi grupėse, pakvietė vaikus į salę žiūrėti mokomųjų filmukų apie dantukų priežiūrą, organizavo linksmą viktoriną „Ką žinai apie dantukų priežiūrą“, o už aktyvumą ir geras žinias – įteikė grupėms po dovanėlę. Sveikatos priežiūros specialistė Danutė vaizdinių priemonių pagalba mokė vaikus praktiškai taisyklingai valyti dantukus. Mokytojos grupėse skatino vaikus įgytas žinias perteikti meninės raiškos priemonėmis.

  Sutelktai dirbdami pasiekėme gerų rezultatų – vaikų žinios apie dantukų priežiūrą puikios! Tikimės, kad ikimokykliniame amžiuje įgytos žinios ir įgyti higieniniai įgūdžiai pagerins vaikučių  dantukų sveikatą.

     Dėkojame Visuomenės sveikatos biurui už gautas dovanas (kiekvienam priešmokyklinukui – dantų šepetėlis).

Dir. pavaduotoja ugdymui Ramutė Gruzbarzdienė