Korupcijos prevencija

 

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2016-03-31 Sprendimas „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ →  parsisiųsti

 

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programa →  parsisiųsti

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ korupcijos prevencijos programa 2019-2021 metams → parsisiųsti