KIŠKUČIAI

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „KIŠKUČIAI“
Auklėtojos: Jovita Bagdonienė, tel. 861262568,
Jadvyga Vaišvilienė, tel. 861287549
Auklėtojų padėjėja: Inga Valatkienė, tel. 868032355

Senesni įrašai