GANDRIUKAI

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „GANDRIUKAI“

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Alma Mažrimienė, tel. 860034304                                                                  Toma Bagdonaitė, tel. 862455661

Mokytojų padėjėja: Regina Norkienė, tel. 867807936

 

Trumpai apie prevenciją
2018-04-27    

   Anot liaudies išminties, viščiukus skaičiuoja rudenį, o mes, priešmokyklinukai, nuveiktus darbus – pavasarį. O pavasario tiek ir beliko – mėnuo. Mes, „Gandriukų“ grupės vaikai ir pedagogės, ypatingą dėmesį skiriame  prevencijai,  priemonėms, kuriomis siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams – formuojama sveika gyvensena, ugdomas atsparumas neigiamiems reiškiniams, dar prieš susiduriant su jais.

   Praėjusius du metus mūsų grupės bendruomenė vykdė prevencinį sveikos gyvensenos projektą „Augu sveikas ir kultūringas“, kuris buvo skirtas sveiko maisto propagavimui ir kultūringam elgesiui. Šiais mokslo metais didžiausias dėmesys skirtas patyčių prevencijai. Vykdėme net du projektus – tarptautinį „Zipio draugai“ ir grupės „Draugystės takeliu“. Šiandien vaikų rankose diplomai, liudijantys, kad sėkmingai baigta „Zipio draugų“ programa.  „Išmokau draugauti“, „Galiu pasakyti, kaip jaučiuosi“, „Niekada nesityčiosiu“, „Supratau, kad negražu pyktis“, „Visada galiu paprašyti pagalbos“, „Ir berniukai gali verkti- tai nieko blogo“ – mintimis dalijosi vaikai, atsiimdami diplomėlį.

   „Jeigu kas muša, tai tą reikia apkabinti, ir jam bus linksmiau, nes jis nelaimingas“ – šie Emilijos M.  žodžiai – įrodymas, kad prevencinė veikla rezultatyvi. 

Auklėtoja Onutė Kovierienė

Senesni įrašai