Gamtosauginis komitetas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos darželyje Pareigos komitete, atsakinga
1. Ramutė Gruzbarzdienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Janina Navickienė Direktorės pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams Už priemonių, inventoriaus įsigijimą
3. Danutė Dambrauskienė Auklėtoja Už gamtosauginį auditą
4. Emilija Benetienė Auklėtoja Už gamtosauginių renginių organizavimą
5. Nijolė Jonuškienė Auklėtoja Už idėjų banką, auditą
6. Laura Petrauskienė Auklėtoja Už laikraštuko leidybą
7. Inga Brazdeikienė Kiemsargė Už aplinkos švarą
8. Kristina Viliušienė Tėvų atstovė Už tėvų aktyvinimą
9. Kristina Jankauskienė Telšių savivaldybės ekologė Už ekologinį švietimą
10. Donata Gaudiešienė Tėvų atstovė Už stendų, skelbimų apipavidalinimą, leidybą