Laisvos darbo vietos ir laisvos vietos vaikams darželyje

Reikalinga sekretorė (atrankos terminas nuo 2018-09-07 iki 2018-09-14). 

Sekretoriui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas;
  2. darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai;
  3. valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas.

Sekretorius turi žinoti ir išmanyti:

  1. dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  2. raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;
  3. dokumentų forminimo ir apdorojimo metodus;
  4. dokumentų (bylų) parengimo saugojimui ir jų naudojimo tvarką;

Pageidautina sekretoriaus darbo patirtis.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu  ld.zemaitukas@gmail.com

 

 

 

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. lopšelis-darželis „Žemaitukas“ skelbia atranką ikimokyklinės įstaigos darbuotojo – logopedo pareigoms užimti. Informaciją galite → parsisiųsti