Bendros žinios apie įstaigą, istorija

Įstaigos pavadinimas: Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“

Sutrumpintas pavadinimas: L-d „Žemaitukas“

Įstaigos kodas: 191553054

Darželio veiklos pradžia: 1987 m.

Įstaigos grupė: Neformaliojo švietimo mokykla. Kodas 3160

Įstaigos tipas: bendro tipo lopšelis-darželis

Įstaigos adresas: Kauno g. 4, LT- 87149, Telšiai

Telefono numeris: 8 (444) 32775

El. paštas: ld.zemaitukas@gmail.comzemaitukas3@gmail.com

Mokymo kalba: lietuvių

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas ir priešmokyklinis ugdymas

Duomenys kaupiami ir saugomi: Juridinių asmenų registre


 

Įstaigos istorija

1987 metais Telšiuose, Kauno g. 4, naujai pastatytame pastate pradėjo veikti lopšelis-darželis „Žemaitukas“.

1993 m. rugsėjo 1 d. buvusiame lopšelio-darželio pastate atidaryta pradinė mokykla „Žemaitukas“.

Nuo 1995 m. lapkričio 2 d. iki 2020 m. sausio 2d. įstaigai vadovauja direktorė Aleksandra Dapkienė. Tenkinant didėjantį poreikį ikimokyklinių grupių steigimui rajone, 1996 m. rugsėjo 1 d. pradinė mokykla reorganizuota į vaikų darželį – pradinę mokyklą.

2010-2011 m. m. mokykloje-darželyje mokėsi 45 ketvirtų klasių mokiniai, 2 priešmokyklines grupes lankė 38 vaikai, 7 ikimokyklines grupes – 141 vaikas. Įstaigą lankė 222 vaikai, kurių kokybišku ugdymu rūpinosi 24 pedagoginiai ir 20 aplinkos personalo darbuotojų.
Nuo 2011 m. rugsėjo mokykla-darželis buvo reorganizuota į lopšelį-darželį. Veikė septynios ikimokyklinės ir dvi priešmokyklinės grupės. Ikimokyklines grupes lankė 135 ikimokyklinio amžiaus vaikai ir 40 priešmokyklinukų.

Nuo 2013 metų įstaigoje komplektuojama 9 ikimokyklinės ir 2 priešmokyklinės ugdymo grupės. Ugdoma apie 210 vaikų. Nuo 2017 metų – 9 ikimokyklinės ir 3 priešmokyklinės ugdymo grupės.

Nuo 2020 m. sausio 3 d. Įstaigai vadovauja direktorė Edita Andrijauskienė.

Lopšelio-darželio bendruomenė nuolat ieško naujovių, siekia kokybės bei kaitos, kuria saugią, darnią aplinką, turtina edukacines erdves ir užtikrina kokybišką, atitinkantį standartus ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą.