TRUPINĖLIS PAUKŠTELIUI

     Mes  – gamtosauginis darželis! Kiekvienais metais, atėjus žiemai skelbiame tradicinį projektą „Trupinėlis paukšteliui“. O ši žiema ypatingai snieginga –  Lietuvoje žiemojantiems paukščiams tai tikras išbandymas.

    Todėl dalyvauti projekte pakvietėme visas Telšių miesto ikimokyklines įstaigas. Juk paukščių globa – puiki galimybė vaikams geriau pažinti žiemojančius paukščius, stebėti juos, mokytis globos ir atsakingumo nuo mažų dienų. Žaidimų, stebėjimų, pokalbių metu mokytojos supažindino vaikus su žiemojančiais paukščiais, išgirdo pasakų, mįslių, patarlių apie sparnuočius.

   Pakvietėme visus – vaikus, tėvelius, darželio darbuotojus gaminti lesyklėles. Pasitelkusios STEAM  metodikos elementus mokytojos įtraukė vaikus į kūrybinį procesą – kaip padaryti lesyklėlę paukšteliams iš gamtinių medžiagų, plastikinių butelių, popieriaus rulonėlių, moliūgų, kokoso riešutų kevalo?  Aktyviai į projektą įsitraukė vaikų tėveliai, nors darželį karantino metu lanko tik trečdalis vaikų, bet gražių medinių, lesyklėlių mūsų darželio teritorijoje „atsirado“ 12, o ir „maisto banką“ sukaupėme nemažą. Juk paukštelius lesinsime visą žiemą.

   Aktyvūs buvo ir kiti Telšių darželiai –„Mastis“, „Eglutė“, „Saulutė“. Šių darželių bendruomenės savo įstaigų kiemuose įruošė įvairiausias „paukščių valgyklas“. Šio projekto metu skatinome bendravimą ir bendradarbiavimą su vaikučių tėveliais, glaudesnį ugdymo įstaigų bendravimą, kad ir nuotoliniu būdu. Džiaugiamės, kad atliekame gerus, gamtai draugiškus darbus ir skiepijame vaikams gerumą ir atsakingumą.

    Būkime visi jautrūs ir geranoriški! Kviečiame visus padėti paukšteliams, nepagailėti „menko trupinėlio“.

 

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ Gamtosauginio komiteto pirmininkė Ramutė Gruzbarzdienė

 

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo 4.2.1 papunkčiu, iki 2020 m. lapkričio 8 d.:

  1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

  1. rekomenduojama švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų,

teikti nuotoliniu būdu;

  1. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;
  2. nuo 2020 m. lapkričio 9 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, neformalusis

vaikų ir suaugusiųjų švietimas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos vykdomi, švietimo pagalba teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

  1. Šis vyriausybės nutarimas įsigalioja 2020 m. spalio 26 d.

RUDENĖLIO SPALVOS

    „Rudenėlis“ (mokytoja Toma) su palydovu „Lietučiu“ (mokytoja Irena) bei ūkininku Povilu (mokytoja Edita) pakvietė vaikus „švęsti rudenį“. Per žaidybinę, meninę, darbinę veiklą, supažindinant vaikus su rudens požymiais, vaisiais ir daržovėmis, siekėme įgyvendinti projekto „Rudenėlio spalvos“ uždavinius: sudaryti galimybę vaikams tyrinėti gamtos pasaulį, nusiteikti džiugiai kūrybinei veiklai, aktyviai judėti, žaisti, šokti ir dainuoti.

     Pirmąją projekto paskelbimo savaitę visi bendruomenės nariai buvo skatinami atsinešti į darželį savo išaugintą derlių: obuolių, morkų, moliūgų, bulvių ir t.t. Vaikams iškilo uždavinys – nuspręsti, ką galima padaryti iš sukauptų rudens gėrybių. Grupėse ir lauko aikštelėse „užvirė“ darbas. Vaikai konstravo žmogeliukus, gyvūnėlius, piešė rudenišką peizažą, dėliojo mandalas… Mokytojos Erika, Edita, Laura, Alytė ir kt. „pakvietė“ į darželio kiemą Rudens fėją.

   Rudenėlio palyda apsilankiusi darželio kieme antrąjį kartą labai išgyrė vaikų darbus, dėliones ir kiekvienos grupės vaikams padovanojo po didelį arbūzą. Vaikai šoko, dainavo, linksminosi darželio kieme kartu su „Rudenėlio palyda“.

   Esame gamtosauginės mokyklos programos nariai, o programa orientuota į praktinę gamtosauginę veiklą. Todėl pasitelkdamos STEAM metodikos idėjas, mokytojos skatina vaikų iniciatyvumą, kūrybiškumą, atkaklumą, problemų sprendimą, norą pažinti gamtą ir ją tausoti.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ramutė Gruzbarzdienė

KELIAUDAMI PAŽĮSTAME GIMTĄJĮ KRAŠTĄ

     Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais – mes aktyvūs Europos judumo savaitės dalyviai. Šiais metais judumo savaitę (rugsėjo 15-22 d.) pavadinome „Keliaudami pažįstame gimtąjį kraštą“. Keliavo visos darželio grupės- priešmokyklinukai buvo išvykę net į Šiaulių rajoną! Ten aplankė alpakų ūkį. Nors ūkis vadinasi „alpakų“, bet iš tikrųjų – tai nemažas zoologijos sodas, nes gyvena  daugiau kaip 100 rūšių įvairių gyvūnų. Vaikams tai padarė didelį įspūdį. Vaikai ne tik susipažino su gyvūnais, juos maitino, bet  žaidė judriuosius žaidimus, bėgiojo, o miške pasirinko gamtinės medžiagos. Parvykdami atgal į Telšius grožėjosi rudenėjančia gamta.

   Vaikai keliavo į Alkos muziejų, Masčio ežero pakrantėmis, pabuvojo Telšių amfiteatre… Netrūko judrios veiklos darželio kieme ir šalia esančiame „Kranto“ mokyklos stadione. Daugelį judumo savaitės renginių inicijavo socialinė pedagogė Ina Rudnikienė, jai talkino kineziterapeutė Simona Jančauskienė. Judumo dienos baigėsi, bet noras keliauti ir sportuoti išliko. Puikus šio rudens oras vis dar kviečia keliauti ir sportuoti lauke.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ramutė Gruzbarzdienė

 

DĖL NEMOKAMO MAITINIMO PRIEŠMOKYKLINUKAMS IR PIRMOKAMS

   Visi mokiniai, kurie nuo š.m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus švietimo įstaigoje (mokykloje ar darželyje), nevertinant pajamų.

 Nuo liepos 1 d., galite kreiptis dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar (ir) pirmokui, užpildyti Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.

Paraišką būtina teikti Telšių r. savivaldybės administracijos, socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, adresu Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai 87103.

„VABALŲ VIEŠBUČIAI“ IR JŲ GYVENTOJAI

   Vaikai labai smalsūs ir jiems patinka stebėti vabalus ir vabzdžius, o vasara tam – pats geriausias laikas. Su vabzdžių ir vabalų pasauliu supažindinti vaikus nutarėme per projektinę veiklą.   Sukūrėme projektą „Vabalų viešbučiai ir jų gyventojai“. „Vabalų viešbutis“ – kaip prieglobstis įvairiems vabalėliams, tarp kurių daug naudingų medžiams ir sodams, kovojančių su amarais, baltasparniais. Prie mūsų sumanymo aktyviai prisijungė vaikučių tėveliai, juk „vabalų viešbučio“ statyba – smagus užsiėmimas kartu – vaikams ir tėveliams. Susinešėme visus „viešbučius“ į darželio kiemą: visus apžiūrėjome, ištyrinėjome iš kokių medžiagų jie padaryti, suradome vietas, kur vabalams įsikurti būtų patogiausia… Šie maži „statiniai“ puošia darželio kiemą, kiti kabo ant medžių šakų.  Kiekvieną rytą vaikai aplanko vabalų buveines, žiūri, ar yra  „gyventojų“ ir labai apsidžiaugia juos pamatę.

   Plečiant vaikų žinių bagažą, studijavome vabalų enciklopedijas, žiūrėjome mokomuosius filmukus, išmokome „vabalų mankštos“ pratimų ir patys vaikai buvo „pasivertę“ vabalais… Baigiantis projekto laikui iš mažų ir didesnių akmenukų padarėme daug gražių „vabaliukų“, kurie papuošė darželio gėlynus.

„Vabalų viešbučiai“ suteikia galimybę iš arčiau pažvelgti į vabalų gyvenimą, tai puiki edukacinė priemonė. Taip ugdome vaikų dėmesingumą gamtai, nuo mažų dienų skiepijame aplinką tausojantį požiūrį.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ramutė Gruzbarzdienė.

PAPARČIO ŽIEDO PASLAPTIS

   Pačią ilgiausią metų dieną lopšelio-darželio „Žemaitukas“ bendruomenė susirinko į linksmiausią, paslaptingiausią ir gražiausią vasaros šventę – Jonines. Vaikai nepaprastai jos laukė: kartu su pedagogėmis puošė lauko aikšteles, iš anksto su tėveliais, mokytojomis pynė vainikus iš ąžuolo, šermukšnio, paparčių lapų bei kukliausių augalų ir spalvingiausių vasaros žiedų. Darželio aikštelėse visi susirinko pakiliai nusiteikę – nes puikavosi vainikais, kuriais visa darželio bendruomenė buvo pasidabinę tarsi karaliai ir karalienės.

     Šventės siela – Vasarėlė (Meninio ugdymo mokytoja Eglė) paskelbė ir šios ypatingos šventės dienotvarkę: norint atrasti stebuklingą paparčio žiedą, teks keliauti net per keletą stotelių,  įveikiant nemažai išbandymų.  Antroje stotelėje vaikus pasitiko garsioji Žolininkė (mokytoja Sandra). Vaikams teko išspręsti nemažai minklių, įminti mįslių apie žolynus, augalus, ypač vaistingąsias žoleles, jas atpažįstant bei pavadinant pagal išvaizdą, lapų formą, spalvą, kvapą. Trečioji stotelė -Vandens Kerėtojos (mokytoja Jovita). Ji papasakojo vaikams, kad Joninių rytą vanduo stebuklingas. Priminė, koks svarbus vanduo kiekvieno švarai, ypač saugantis nuo korono ir kitokių virusų, bei pasiūlė nusiplauti rankas užburtu – gyvu vandeniu ir net sušokti švarių rankyčių šokį bei pakvietė apsilankyti Saulės stotelėje. Ketvirtoji stotelė – linksmosios Saulutės (mokytoja Romualda). Čia vaikai minė mįsles, tapo orų pranašais, sulaukė siurprizų… Paskutinėje stotelėje vaikus pasitiko Žiedų valdovė (mokytoja Zita). Ji dar kartą priminė stebuklingojo paparčio paslaptį ir kad ją gali sužinoti tik atkakliausi. Tad vaikams buvo pasiūlyta atsakyti į tris klausimus:

  1. Kokia naktis metuose trumpiausia?
  2. Kokie augalai slepiasi vaikų nupintuose vainikuose?
  3. Kokios spalvos paparčio žiedas?

     Kadangi keliaudami po ekologinio darželio stoteles, vaikai daug sužinojo, todėl į Žiedų valdovės klausimus atsakė nesunkiai. Popietėje vyresniųjų grupių vaikai su mokytojomis prie Masčio ežero ėjo plukdyti Joninių vainikų – laimei ir sėkmei.

           Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ mokytoja metodininkė Zita Godiliauskienė.