METODINĖ DIENA „GEROSIOS PRAKTIKOS, TAIKANT STEAM METODUS IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME“

Metodinės dienos nuostatai → parsisiųsti