Mes mylime tave, Žeme!

   Projekto „Mylime tave, Žeme, ir džiaugiamės būdami tavo vaikais“ tikslas – padėti pažinti supančią aplinką, ugdant pagarbą Žemei ir kiekvienam joje gyvenančiam gyvūnui ir augalui. Siekiant šio tikslo, vaikai supažindinami su Žemės modeliu – gaubliu. Vaikams suteikiama kuo daugiau žinių apie gyvūniją ir augmeniją, atskleidžiamas glaudus gamtos ir žmogaus ryšys. Projektinė veikla padeda vaikams išreikšti save, jiems sudaromos sąlygos išbandyti savo jėgas ir tobulinti gebėjimus.