PAPARČIO ŽIEDO PASLAPTIS

   Pačią ilgiausią metų dieną lopšelio-darželio „Žemaitukas“ bendruomenė susirinko į linksmiausią, paslaptingiausią ir gražiausią vasaros šventę – Jonines. Vaikai nepaprastai jos laukė: kartu su pedagogėmis puošė lauko aikšteles, iš anksto su tėveliais, mokytojomis pynė vainikus iš ąžuolo, šermukšnio, paparčių lapų bei kukliausių augalų ir spalvingiausių vasaros žiedų. Darželio aikštelėse visi susirinko pakiliai nusiteikę – nes puikavosi vainikais, kuriais visa darželio bendruomenė buvo pasidabinę tarsi karaliai ir karalienės.

     Šventės siela – Vasarėlė (Meninio ugdymo mokytoja Eglė) paskelbė ir šios ypatingos šventės dienotvarkę: norint atrasti stebuklingą paparčio žiedą, teks keliauti net per keletą stotelių,  įveikiant nemažai išbandymų.  Antroje stotelėje vaikus pasitiko garsioji Žolininkė (mokytoja Sandra). Vaikams teko išspręsti nemažai minklių, įminti mįslių apie žolynus, augalus, ypač vaistingąsias žoleles, jas atpažįstant bei pavadinant pagal išvaizdą, lapų formą, spalvą, kvapą. Trečioji stotelė -Vandens Kerėtojos (mokytoja Jovita). Ji papasakojo vaikams, kad Joninių rytą vanduo stebuklingas. Priminė, koks svarbus vanduo kiekvieno švarai, ypač saugantis nuo korono ir kitokių virusų, bei pasiūlė nusiplauti rankas užburtu – gyvu vandeniu ir net sušokti švarių rankyčių šokį bei pakvietė apsilankyti Saulės stotelėje. Ketvirtoji stotelė – linksmosios Saulutės (mokytoja Romualda). Čia vaikai minė mįsles, tapo orų pranašais, sulaukė siurprizų… Paskutinėje stotelėje vaikus pasitiko Žiedų valdovė (mokytoja Zita). Ji dar kartą priminė stebuklingojo paparčio paslaptį ir kad ją gali sužinoti tik atkakliausi. Tad vaikams buvo pasiūlyta atsakyti į tris klausimus:

  1. Kokia naktis metuose trumpiausia?
  2. Kokie augalai slepiasi vaikų nupintuose vainikuose?
  3. Kokios spalvos paparčio žiedas?

     Kadangi keliaudami po ekologinio darželio stoteles, vaikai daug sužinojo, todėl į Žiedų valdovės klausimus atsakė nesunkiai. Popietėje vyresniųjų grupių vaikai su mokytojomis prie Masčio ežero ėjo plukdyti Joninių vainikų – laimei ir sėkmei.

           Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ mokytoja metodininkė Zita Godiliauskienė.

LIK SVEIKAS, DARŽELI

     Kiekvieną pavasarį  su darželiu atsisveikina nemažas būrys priešmokyklinukų. Šiais metais priešmokyklines, „Geniukų“ bei „Meškučių“ grupes baigė 39 vaikai. Juos visus metus ugdė priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Laura Petrauskienė, Emilija Benetienė, Gintarė Šimkėvičienė. Vaikai gerai įsisavino priešmokyklinio ugdymo programą, subrendo mokyklai. Gražaus elgesio, tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo vaikai mokėsi įsisavindami socialinių-emocinių sunkumų įveikimo programas „Kimochi“ ir „Zipio draugai“. Su darželiu vaikai atsisveikimo linksmais, nuotaikingais koncertais. Sėkmės, jums vaikai, šturmuojant mokslo viršūnes!

2020 m. gegužės 28 d. Telšių rajono savivaldybės sprendimas Nr. T-163 ,,Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-360 ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

2020 m. gegužės 28 d. Telšių rajono savivaldybės  sprendimas  Nr. T-163 ,,Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-360
,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo→ parsisiųsti

Informacija apie lopšelio-darželio veiklos organizavimą nuotoliniu būdu bei kontaktai, kuriais galima gauti pagalbą ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams.

     Gerbiami Tėveliai, Telšių lopšelio-darželio ,,Žemaitukas“ darbuotojai, norime Jus informuoti apie mūsų įstaigos darbą, dėl įvesto visoje šalyje karantino.

       Vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės nutarimu, Telšių lopšelis-darželis ,,Žemaitukas“ nuo 2020 m. kovo 30 d. iki kol bus paskelbta karantino pabaiga Lietuvoje vykdys ugdymą nuotoliniu būdu. Nevykdomas ugdymo procesas ir ribojamas paslaugų teikimas bei tiesioginis kontaktas su klientais (vaikų tėvais, paslaugų teikėjais ir kitais interesantais).

      Susisiekti su įstaigos administracija prašytume Jums patogiu nuotoliniu būdu (telefonu arba el. paštu).

      Informacija nuotoliniu būdu teikiama: tel. (8~444) 32775 arba el. paštu: ld.zemaitukas@gmail.com

      Linkiu šiuo laikotarpiu visiems ramybės, sveikatos, susiklausymo, o pedagogams ir tėveliams kūrybiškumo ir gražaus bendravimo.

Direktorė Edita Andrijauskienė

KALBOS IR KALBĖJIMO DIENOS

         Darželyje prasideda „Kalbos ir kalbėjimo dienos“, mes jas skiriame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui, Kovo 11-ąjai! Nuo mažų dienų turime skatinti pačius mažiausius, kuo daugiau kalbėti, turtinti savo kalbą gražiais žodeliais, nes tai gimtosios kalbos ateitis, visos mūsų tautos ateitis.

       Darželyje vyks nemažai renginių skirtų vaikų kalbos ugdymui ir puoselėjimui. Pirmieji – „Pelėdžiukų“ grupės bendruomenė! Susirinkę į salę jie statė „Kalbos namelį“. Visi prisidėjo prie namelio statybos –  Rugilės mama Lina, Nojaus tėvelis Audrius, Alano močiutė Adelė sekė pasakas, vaikai deklamavo, šoko, dainavo, piešė, mynė mįsles. Mokytojos Zitos sumanymas išsiplėtojo į smagią popietę! Be kalbos būtų liūdna gyventi – nusprendė vaikai.

 Direktorės pavaduotoja ugdymui Ramutė Gruzbarzdienė.